Prepperprästens beredskapsbok. Libris förlag.

Lyssna till recension från podden ”Hemberedskap”.

Läs recension från tidningen DAGEN.

Jonas bok Prepperprästens beredskapsbok är skriven för att vara en inspiration och vägledning till att möta kriser tillsammans. Den passar mycket bra till egen läsning, samt till att dela ut till ett helt arbetslag, ledningsgrupp, kyrkoråd eller annan föreningsstyrelse för att läsa och därefter samtala om. I boken finns samtalsfrågor att utgå ifrån.

Vad händer om krisen verkligen kommer? Vad är att preppa? Detta är ingen vanlig prepperbok, den vänder sig i första hand till dig som undrar om det verkligen är lönt att just jag preppar och i så fall hur?   

Jonas som till vardags är präst fokuserar inte bara på våra basala behov utan på de psykologiska faktorerna som hjälper oss igenom en kris liten som stor. Han delar frikostigt med sig av sina egna kunskaper och avvägningar, hur vi säkrar upp våra grundläggande behov. Även de inre behov och de existentiella frågorna som kommer till ytan under en kris.

Framför allt handlar boken om att det alltid blir bättre om vi möter krisen tillsammans: i bostadsområdet, i bostadsrättsföreningen, i kyrkan, i idrottsföreningen, i kören, i arbetsgemenskapen, i familjen och så vidare det är där vi skapar de bästa förutsättningarna för att klara oss. Om vi förbereder oss rätt kan vi också hjälpa andra.

Bokens ledord är: så överlever du, gör gott och sprider hopp. Välkommen till en annorlunda och hoppfull prepping.