Program, recensioner, intervjuer och debattartiklar

I den tid vi befinner oss i behöver vi komma samman, hjälpas åt och bygga en djupare samhällsgemenskap. Hopp och gemensam förberedelse, utvecklande ledarskap och samarbete visar vägen dit.

Jonas Ahlforn, Prepperprästen

Jonas i media

Utbildningar i utdrag

Handledare för Utvecklande Ledarskap (UL), Försvarshögskolan

2:6-instruktör, Civilförsvarsförbundet

”Chefs- och ledarskapsutveckling”, Svenska kyrkans arbetsgivarorgansiation

Teologikandidatexamen, Uppsala Universitet / Johannelunds teologiska högskola

Clifton Strengths / Strengths Finder Gallup, Styrkor.se

Flygplatsbrandman, Totalförsvaret

Välkommen att ta kontakt